Χρέη προς το Δημόσιο: Ο εξωδικαστικός δεν μπλοκάρει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς που είναι σε εξέλιξη

Χρέη προς το Δημόσιο: Ο εξωδικαστικός δεν μπλοκάρει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς που είναι σε εξέλιξη

ναυτε
71 / 100

Χρέη προς το Δημόσιο: Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί Εξωδικαστικού Μηχανισμού, καθώς και για τη διαχείριση των αιτημάτων των οφειλετών.

Η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν αποτρέπει κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς που είναι σε εξέλιξη από την Εφορία, απλώς φρενάρει τη λήψη νέων αναγκαστικών μέτρων, διευκρινίζει μεταξύ άλλων εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Στην εξωδικαστική ρύθμιση του ν. 4738/2020 υπάγονται οι οφειλές προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (προς Εφορία και Τελωνεία), συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Διευκρινίζεται, πως, υπάγονται μόνο οφειλές προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος και όχι σε Α.Φ.Μ. τρίτων προσώπων.

Όσον αφορά στις τελωνειακές οφειλές, στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των προσωπικών οφειλών που είναι βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος (προσωπικά χρέη).

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,

οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο,

οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει του ν. 4738/2020 (Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας), ή του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ.

ΠΗΓΗ

ναυτε

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}