ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 16/03/2021 | Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης: Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας !!!

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 16/03/2021 | Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης: Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας !!!

YNEWS 16032021 PG1

Το Ταμείο Ανάκαμψης οδοστρωτήρας για Ασφαλιστικό και Κόκκινα Δάνεια στην ΕλλάδαΕυρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης: Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας !!!

Tι παίρνει τελικά η Ελλάδα;

Με βάση τη σχετική κατανομή η Ελλάδα δικαιούται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης επιχορηγήσεις ύψους 17,8 δισ. ευρώ και δάνεια 12,7 δισ. ευρώ ήτοι εν συνόλω 30,5 δισ. ευρώ έναντι των 32 δισ. ευρώ (9,5 δισ. δάνεια και 22,5 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις) που είχε αρχικά ανακοινωθεί με θριαμβολογίες από την κυβέρνηση (www.iefimerida.gr 28/5/2020)
Και αυτό γιατί στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η Αθήνα έχασε 4,7 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις αφού τελικά θα λάβει μόνο 17,8 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις αντί των 22,5 δισ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόταση της Κομισιόν.

Πάντως στις επιχορηγήσεις πρέπει να προστεθούν και 2,8 δισ. ευρώ τα οποία προκύπτουν ως εξής: Από το «React –EU» 1,715 δισ. ευρώ, συν 755 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, συν 365,3 από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» ήτοι εν συνόλω 2.835,3 εκατ. Ευρώ. Πλην όμως οι επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν μόνο «σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις» και δεν θα δοθούν υπό την μορφή εισοδηματικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος με ορισμένα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν μέσω των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων γεγονός που σημαίνει τήρηση όχι μόνο των όρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ενισχυμένης εποπτείας αντίστοιχα, αλλά και των Κανονισμών των κατ΄ ιδίαν Διαρθρωτικών Ταμείων. Κομβικό σημείο εν προκειμένου είναι η καταβολή εθνικής συγχρηματοδότησης.

Η Ελλάδα δικαιούται επιπλέον περίπου 3,2 δισ. ευρώ, αλλά σε δάνεια!!!

Ειδικότερα καθώς σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 «ο μέγιστος όγκος της δανειακής στήριξης για κάθε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 6,8 % του ΑΕΠ του το 2019 σε τρέχουσες τιμές» η Ελλάδα δικαιούται 12.484 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι το ελληνικό ΑΕΠ το 2019 ανήλθε σε 186,3 δις ευρώ (Εφημερίς Δημοπρασιών 6-7/3/2021, σελ. 1), ποσό το οποίο σε τρέχουσες τιμές εκτιμάται περίπου στα 12,7 δις ευρώ, όπως επιβεβαιώνεται και από σχετικά δημοσιεύματα (Το Βήμα 14/3/2021 σελ. Β.3 και capital.gr 13/3/2021). Τα δάνεια όπως και οι επιχορηγήσεις θα δοθούν με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις όπως είναι η τήρηση των όρων του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της ενισχυμένης εποπτείας για Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία.

Επιπλέον τα κράτη οφείλουν να σεβαστούν τους κανόνες της ΕΕ για το δημόσιο χρέος και τα υπερβολικά ελλείμματα. Έτσι παρά την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας για τα ελλείμματα, τα κράτη της ΕΕ και φυσικά η Ελλάδα σε μεσοπρόθεσμη βάση πρέπει να διασφαλίσουν υγιή δημόσια οικονομικά γεγονός που ενόψει της βαθιάς ύφεσης λόγω κορωνοϊού σημαίνει ότι θα υποχρεωθούν να λάβουν μέτρα λιτότητας και βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ο «Δούρειος Ίππος» του Ταμείου Ανάκαμψης

Και ενώ δίνονται «ψίχουλα» για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τους αγρότες, οι επενδύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν αυστηρά στην ψηφιακή οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη με έμφαση στην ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων καθώς και της εθνικής συγχρηματοδότησης θα επιστρέψει στις πλούσιες και βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά για αγορά νέων τεχνολογιών, λογισμικού (software), εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, κλπ

Επομένως μέσα από κανόνες λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης κομμένους και ραμμένους στα μέτρα του Βερολίνου τα σχετικά κονδύλια ακόμη και αν ένα μεγάλο τμήμα τους χορηγηθεί στις οικονομίες του Νότου σε τελική ανάλυση θα επιστρέψουν πίσω στις οικονομίες του Βορρά απ΄ όπου οι Νότιοι θα αγοράσουν τον σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό και τις τεχνολογίες για πράσινες επενδύσεις.
Έτσι για άλλη μια φορά η Γερμανία και οι άλλες πλούσιες χώρες του ευρωπαϊκού σκληρού πυρήνα θα πετύχουν το μεγαλύτερο μέρος των πακέτου των 672,5 δισ. ευρώ να ενισχύσει τις οικονομίες τους αφού τα κονδύλια που θα δοθούν στον καταναλωτικό ευρωπαϊκό νότο θα επιστρέψουν τελικά στον πλούσιο Βορρά.

Επίσης σύμφωνα με εκτιμήσεις μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένονται να χρηματοδοτηθούν και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι «το σχήμα χρηματοδότησης αλλά και ο εν γένει σχεδιασμός για τη διάθεση των δανείων αφήνουν πολλά περιθώρια να δούμε μέσω του ελληνικού προγράμματος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να χρηματοδοτούνται και άμεσες ξένες επενδύσεις. Τραπεζικοί κύκλοι επεσήμαναν ότι η ιδιωτική συμμετοχή που θα απαιτηθεί για να εξαντληθούν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης από επενδύσεις Ελλήνων μπορεί να φτάσει τα 5 έως 7 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση είναι ότι τέτοια κεφάλαια δεν υπάρχουν διαθέσιμα για επενδύσεις. Συνεπώς, επειδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα ευνοήσει όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι επενδυτές θα έχουν περίπου τους ίδιους όρους παντού, είναι πιθανό να θελήσουν να εκδηλώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράζεται για την Ελλάδα από το 2019 μέσω του ελληνικού προγράμματος ανάκαμψης. Δηλαδή οι ενισχύσεις του Ταμείου να διατεθούν για άμεσες ξένες επενδύσεις προς τη χώρα μας» (capital.gr 13/3/2021).

Για τον λόγο αυτόν γερμανικές και αμερικανικές πολυεθνικές έπιασαν πρώτο τραπέζι πίστα για το ξεκοκάλισμα των ελληνικών κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης κάνοντας τους «τζάμπα μάγκες επενδυτές» με ξένα κόλλυβα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται όπως έχουμε ήδη αποκαλύψει στις 18/1/2021 στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS και οι αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας που ήταν άλλωστε αντικείμενο και της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οποίας υπογράφτηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 η Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ (Η Καθημερινή 28/9/2020). Έτσι οι ευρωπαϊκές και άλλες πολυεθνικές θα γδάρουν το βόδι δυο φορές μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον η εξόφληση του πακέτου των 750 δισ. ευρώ της Κομισιόν θα χρηματοδοτηθεί όχι από τις συνεισφορές των πλούσιων χωρών αλλά με δάνεια που θα λάβει η Κομισιόν από τις αγορές.

Τα δάνεια αυτά θα αποπληρωθούν με την επιβολή φόρων της ΕΕ τους οποίους θα πληρώσουν σε τελική ανάλυση τα εκατομμύρια των ευρωπαίων καταναλωτών μιας και οι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί όμιλοι που θα κληθούν να καταβάλουν τους φόρους αυτούς θα τους μετακυλήσουν στην κατανάλωση. Πρόκειται για φόρους που αφορούν τις ψηφιακές συναλλαγές, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Έτσι για άλλη μια φορά η Γερμανία και οι άλλες πλούσιες χώρες του ευρωπαϊκού σκληρού πυρήνα δεν θα βάλουν το χέρι στην τσέπη, ενώ ταυτόχρονα θα πετύχουν το μεγαλύτερο μέρος των πακέτου των 750 δισ. ευρώ να ενισχύσει τις οικονομίες τους αφού τα κονδύλια που θα δοθούν στον καταναλωτικό ευρωπαϊκό νότο θα επιστρέψουν τελικά στον πλούσιο βορά για αγορά εξοπλισμού και τεχνολογιών στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας.

Τέλος οι γερμανικές και άλλες τράπεζες του σκληρού πυρήνα θα βγάλουν επίσης κέρδη δανείζοντας την Κομισιόν με το ποσό των 750 δισ. ευρώ που θα κληθεί να αναζητήσει από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του πακέτου ΝGEU (New Generation EU) (Επόμενη Γενιά ΕΕ), εκ των οποίων 360 δισ. ευρώ εν συνέχεια θα δανείσει στα κράτη μέλη με την Ελλάδα σύμφωνα με τα παραπάνω να λαμβάνει περί τα 12,7 δισ. ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια.
Με τον τρόπο αυτό η Γερμανία θα λειτουργήσει για άλλη μια φορά ως κύριος δανειστής του Ευρωπαϊκού Νότου είτε μέσω των δανείων των γερμανικών τραπεζών είτε μέσω του ESM όπου το Βερολίνο είναι μεγαλομέτοχος.

Σκληροί μνημονιακοί όροι και αιρεσιμότητες

Όμως παρά τους πανηγυρισμούς το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνοδεύεται με φόρους, λιτότητα, βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή και πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Έτσι ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις με δηλώσεις του την 1η Ιουνίου 2020 (tanea.gr 2/6/2020) χάλασε την κυβερνητική φιέστα των τότε 32 δισ. ευρώ με σφήνα ενισχυμένης εποπτείας για το «ευρωπαϊκό πακέτο», καθώς συνέδεσε την εκταμίευση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με την τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των σκληρών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της ενισχυμένης οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας στην οποία έχει τεθεί η χώρα από το καλοκαίρι του 2018.

Το νέο ευρωπαϊκό πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/241 συνδέθηκε με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις άσκησης πολιτικής, καθώς και με πλήρη συμμόρφωση στις επιταγές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το οποίο προβλέπει επιβολή δομικών μεταρρυθμίσεων, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ευελιξία στην αγορά εργασίας, εκ περιτροπής και μερική απασχόληση, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, «υγιή δημόσια οικονομικά», μείωση κόκκινων δανείων, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, καθώς και άλλα συνοδευτικά μέτρα τα οποία σε μεγάλο βαθμό ο Ελληνικός λαός τα βίωσε κατά τα πέτρινα μνημονιακά χρόνια. Επίσης σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να σεβαστούν και τους κανόνες της Συνθήκης της ΕΕ για τα υπερβολικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος και για τον λόγο αυτόν θα συντάσσονται από τις Βρυξέλλες σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση της Κομισιόν και οι σχετικές εκθέσεις αρχής γενομένης από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία.

Έτσι παρά την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας για τα ελλείμματα η Κομισιόν επισημαίνει ότι σε μεσοπρόθεσμη βάση θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες για τα υπερβολικά ελλείμματα και τα χρέη και τα κράτη οφείλουν στο τέλος του οικείου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής να έχουν διασφαλίσει υγιή δημόσια οικονομικά γεγονός που ενόψει της επικείμενης βαθιάς ύφεσης σημαίνει ότι τα κράτη της ΕΕ θα υποχρεωθούν να λάβουν μέτρα λιτότητας και βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής προκειμένου μεσοπρόθεσμα να μην έχουν υπερβολικά ελλείμματα και χρέη.

Το Ταμείο Ανάκαμψης οδοστρωτήρας για Ασφαλιστικό και Κόκκινα Δάνεια στην Ελλάδα

Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αυξημένη δημοσιονομική εποπτεία στην περίπτωση της Πατρίδας μας έχει εφαρμογή η παράγραφος 35 του Προοιμίου του Κανονισμού 2021/241 όπου επισημαίνεται ότι η Αθήνα πρέπει να τηρεί τις «προκλήσεις και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται» από τους Κανονισμούς 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 332/2002 του Συμβουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να εγκριθεί το ελληνικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας η Αθήνα θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν επιβληθεί από την Απόφαση του Eurogroup στις 22 Ιουνίου 2018 που περιλαμβάνει μέτρα για το Ασφαλιστικό, τα κόκκινα δάνεια, την μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, τις ιδιωτικοποιήσεις και αλλαγές στο δημόσιο τομέα.

Επιπλέον η Αθήνα πρέπει να συμμορφωθεί με την 9ης Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας που εξέδωσε η Κομισιόν στις 24/2/2021, όπου ζητά μερική επαναφορά των πλειστηριασμών (new money 24/2/2021) καλώντας την κυβέρνηση να μην παρατείνει το γενικό πάγωμα των πλειστηριασμών μετά τις 15 Μαρτίου 2021 (protothema 24/2/2021).

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης: Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας !!!

YNEWS%2B16032021%2BPG3

YNEWS%2B16032021%2BPG4

YNEWS%2B16032021%2BPG5

Ο «Δούρειος Ίππος» του Ταμείου Ανάκαμψης

YNEWS%2B16032021%2BPG7

Η Ελλάδα δικαιούται επιπλέον περίπου 3,2 δισ. ευρώ, αλλά σε δάνεια!!!

YNEWS%2B16032021%2BPG9

YNEWS%2B16032021%2BPG10

YNEWS%2B16032021%2BPG11

YNEWS%2B16032021%2BPG12

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}