ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 02/03/2021 | Στο Κυνήγι του Θησαυρού των 49,6 Δις η ΑΑΔΕ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 02/03/2021 | Στο Κυνήγι του Θησαυρού των 49,6 Δις η ΑΑΔΕ

YNEWS 02032021 PG1

Στο Κυνήγι του Θησαυρού των 49,6 Δις η ΑΑΔΕΑνελέητο Σαφάρι: Η ΑΑΔΕ θα ξετινάξει φέτος Μισθωτούς, Επαγγελματίες και Συνταξιούχους με σκοπό να εισπράξει 49,6 Δις ευρώ !!!

Πότε χαρακτηρίζεται ένα χρέος Ανεπίδεκτο Είσπραξης και πότε Διαγράφεται

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς την εφορία διαμορφώνονται στα 107, 5 δισ. ευρώ, όμως το πραγματικό χρέος που μπορεί να εισπραχθεί βρίσκεται χαμηλότερα στα 83,6 δισ. ευρώ. Έτσι χρέος 24 δισ. ευρώ σέρνεται εδώ και χρόνια στης λίστες των ληξιπροθέσμων οφειλών, πάρα το γεγονός ότι δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ! Με αυτόν τον τρόπο παραμένουν ενεργά ληξιπρόθεσμα χρέη από εταιρείες που έχουν φαλιρίσει εδώ και δεκαετίες. Η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή που οφείλει 10,469 δισεκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο.
Άλλες εταιρείες είναι: τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, η Sprider Stores, η Ασπίς Πρόνοια, η Θεμελιοδομή, το Μινιόν, η Πειραϊκή – Πατραϊκή. Επιπλέον, η Ολυμπιακή Αεροπορία, η οποία χρωστάει 1,844 δισ. ευρώ στην Εφορία και 1,565 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ!
Το συνολικό ύψος των (παλαιών και νέων) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές διαμορφώνεται στα 107,586 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό όμως τα 23,952 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.
Έτσι τα υπόλοιπα 83,634 δισ. ευρώ λαμβάνονται υπ’ όψη ως το πραγματικό υπόλοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τον χαρακτηρισμό κάποιων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, τα χρέη που δεν εισπράττονται δεν διαγράφονται, αλλά αναστέλλεται η παραγραφή τους για μία δεκαετία. Συγχρόνως επέρχονται άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες για τον οφειλέτη και τα συν υπόχρεα πρόσωπα, όπως η μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων. Δηλαδή το Δημόσιο, διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού της και μετά την καταχώρησή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, ενώ οφειλή που έχει καταχωρηθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο. Επίσης, για τα χρέη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μη εισπράξιμα, παρατείνεται για μια επιπλέον δεκαετία η παραγραφή τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, εάν βρεθεί στην περίοδο αυτή κάποιο περιουσιακό στοιχείο, να κατασχεθεί έναντι του χρέους. Έτσι στην πραγματικότητα τα χρέη δεν διαγράφονται, αλλά χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης με μια σειρά αυστηρών διαδικασιών. Δηλαδή μπαίνουν στην άκρη, ώστε οι εισπρακτικές υπηρεσίες να ασχοληθούν με τα χρέη που είναι εισπράξιμα. Στην πράξη, βέβαια, παύουν να ασχολούνται οι εισπρακτικές υπηρεσίες, οι οποίες επικεντρώνονται στα φρέσκα χρέη, ενώ τα παλαιά χρέη θα σβήσουν οριστικά μόλις επέλθει ο χρόνος της παραγραφής τους.

Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού χρέους ως Ανεπίδεκτο Είσπραξης

Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΑΔΕ, για να χαρακτηριστεί ένα χρέος ως ανεπίδεκτο είσπραξης, διενεργούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

• Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη

• Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής

• Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό

• Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο

• Όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συν υπόχρεων προσώπων χωρίς να προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους

• Η δέσμευση του συνόλου (100% και ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη ή των συν υπόχρεων προσώπων και του πιστωτικού ιδρύματος), των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών, μέχρι του ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, επεκτείνεται στο περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ανελέητο Σαφάρι: Η ΑΑΔΕ θα ξετινάξει φέτος Μισθωτούς, Επαγγελματίες και Συνταξιούχους με σκοπό να εισπράξει 49,6 Δις ευρώ !!!

YNEWS%2B02032021%2BPG3

YNEWS%2B02032021%2BPG4

YNEWS%2B02032021%2BPG5

YNEWS%2B02032021%2BPG6

YNEWS%2B02032021%2BPG%2B%25CE%259F%25CE%25A0%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%2598%25CE%259F%25CE%25A6%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%259F

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}