ΤτΕ: Συρρικνώθηκαν τα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων

ΤτΕ: Συρρικνώθηκαν τα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων

ΤτΕ
70 / 100

ΤτΕ: Ελαφρά συρρίκνωση της τάξεως του 1,5% σημείωσε η αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, καθώς μειώθηκε σε 1.764 εκατ. ευρώ έναντι 1.791 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.752 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 295 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 348 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 236 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 16,7% έναντι 19,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,5% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 655 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 643 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 730 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 37,1%, έναντι 35,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 41,6% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 501 εκατ. ευρώ από 474 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 435 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 28,4% από 26,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 24,8% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε 257 εκατ. ευρώ από 281 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 302 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 14,6% από 15,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,2% το β΄ τρίμηνο του 2021.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}