Καμία έκπληξη: Τα funds στηρίζουν τo ενδιάμεσο πρόγραμμα δήθεν προστασίας μέχρι την…εθελοντική σου πτώχευση

Καμία έκπληξη: Τα funds στηρίζουν τo ενδιάμεσο πρόγραμμα δήθεν προστασίας μέχρι την…εθελοντική σου πτώχευση

κοκκινα δανεια
70 / 100

Και πως να μην την στηρίζουν τα funds αφού θα ξανατσεπώσουν κρατικό χρήμα για τις ρυθμίσεις που θα υπογράψεις αποδεχόμενοι όλες τις οφειλές σου. Μετά αφού δεν θα μπορείς να αποπληρώσεις και το ξέρουν, θα αρπάξουν χιλιάδες ακίνητα μέσω του Φορέα του Νέου Πτωχευτικού και θα σε κάνουν νοικάρη σπίτι σου. Εκεί θα ξανατσεπώσουν χρήμα και από σένα που θα ξαναπληρώνεις για το σπίτι σου και νέο κρατικό χρήμα μέσω της εκ νέου κρατικής επιδότησης…Το’πιασες ή ακόμη;;;

Διαβάστε τι μεταδίδει το euro2day.gr

Στηρίζουν το πλαίσιο προστασίας για ευάλωτους οφειλέτες οι servicers
Βασική αποστολή των εταιρειών-μελών της ΕΕΔΑΔΠ (Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων) αποτελεί η παροχή ουσιαστικών λύσεων ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο να επανέλθουν σε υγιή οικονομικό κύκλο.

Οι παρεχόμενες λύσεις ρύθμισης παρέχουν εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων περιλαμβάνουν άφεση χρέους. Μόνο στο πρώτο επτάμηνο του έτους, οι Εταιρείες Διαχείρισης-Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από €2,6 δισ. σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών.

Παράλληλα με την παροχή πολυάριθμων και στοχευμένων λύσεων ρύθμισης, τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ συνεργάζονται με τις Εποπτικές Αρχές και στηρίζουν ενεργά τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Πολιτείας που στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων οφειλετών, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Πρόσφατα, η Ελληνική Πολιτεία θέσπισε το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, με το οποίο ενεργοποιείται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της 1ης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών (βλ. άρθρα 13 επ. Ν. 4916/2022). Μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα προβλέπει συνοπτικά:

  • Παροχή κρατικής επιδότησης για την πληρωμή της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για 15 μήνες.
  • Αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικού πλειστηριασμού επί της 1ης κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη, για όσο χρόνο ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα και επωφελείται της επιδότησης.

Το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που έχει αναπτυχθεί από την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Η πλατφόρμα έχει εκκινήσει τη λειτουργία της ήδη από τις 13/09/2022.

Μετά τη λήξη της διάρκειας του Ενδιάμεσου Προγράμματος, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του νέου Πτωχευτικού Κώδικα Νόμου 4738/2020 (άρθρα 217 επ.) για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Η προσφυγή στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης παρέχει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να διατηρήσει την κατοχή και χρήση της 1η κατοικίας του για δώδεκα (12) έτη μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης που θα συνάψει με τον Φορέα, καθώς να επαναγοράσει την 1η κατοικία από τον Φορέα μετά την παρέλευση της 12ετίας. Περαιτέρω, μέσω της υπαγωγής στο προστατευτικό καθεστώς του Φορέα, ο ευάλωτος οφειλέτης δικαιούται επιπλέον να λάβει οικονομική ενίσχυση στεγαστικού επιδόματος, με στόχο τη διευκόλυνση πληρωμής του μισθώματος στον Φορέα (άρθρο 223 Ν. 4738/2020).

Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση των οφειλετών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της 1ης κατοικίας τους. Τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα υποστηρίξουν ενεργά οι Εταιρείες Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις, ενισχύοντας και πλαισιώνοντας με κάθε αναγκαία πρωτοβουλία το προστατευτικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Πολιτεία.

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ) αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο του κλάδου διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις. Σήμερα οι Εταιρείες Διαχείρισης διαχειρίζονται ενεργά για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια αξίας άνω των € 120 δισ., τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών.

Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές.

Με τη δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Εταιρείες Διαχείρισης αποτελούν βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Συνεργαζόμενος σε θεσμικό επίπεδο με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ο κλάδος των Εταιρειών Διαχείρισης συνεχίζει να συμβάλλει στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας στην Ελληνική Οικονομία, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

———————————————————–

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για όλους τους Δανειολήπτες !!!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_92.html

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_55.html

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/2015/11/blog-post_28.html

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_93.html

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_41.html

STOP SERVICERS & FUNDS

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/nea-stop-funds-funds.html

2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/2.html

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}