Εφορία: Η “ντρίπλα” για ελέγχους 15ετίας

Εφορία: Η “ντρίπλα” για ελέγχους 15ετίας

69 / 100

Εφορία: Σε βάθος 10ετίας ή ακόμα και 15ετίας μπορεί να επεκταθεί, σε κάποιες περιπτώσεις, ο φορολογικός έλεγχος, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο Επικρατείας με σειρά αποφάσεων του έχει αποφασίσει ότι είναι αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των φορολογικών ελέγχων και ότι οι υποθέσεις παραγράφονται στην πενταετία.

Μια από αυτές τις αποφάσεις ήταν η 1895 /2018 που αφορούσε έλεγχο που έγινε επειδή σε τραπεζικούς λογαριασμούς ζευγαριού που βρέθηκαν στην περιβόητη λίστα Λαγκάρντ, εντοπίσθηκαν καταθέσεις ποσών που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει στις φορολογικές τους δηλώσεις. Η φορολογική αρχή προχώρησε στην επιβολή τσουχτερών πρόσθετων φόρων και προστίμων που προσέγγισαν το 100% των ποσών που έκριναν οι ελεγκτές ότι απέκρυψαν.

Φορολογικός έλεγχος: Τι απάντησαν οι δικαστές
Οι δικαστές απάντησαν τότε πως “η φορολογική αρχή πρέπει, ιδίως, να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας… Η φορολογική αρχή δεν ανταποκρίνεται στο εν λόγω βάρος της σε περίπτωση, που δεν προβαίνει στην κατά τα ανωτέρω (τεκμηριωμένη) κρίση, αλλά απλώς θεωρεί ότι πρόκειται για περιουσιακή προσαύξηση άγνωστης προέλευσης (επομένως, δυνάμενη να προέρχεται και από πηγή ή αιτία μη αναγόμενη στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος) και, συνακόλουθα, για εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων”. Εν ολίγοις ακόμα κι αν εντοπίζουν ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα, θα πρέπει να πραγματοποιούν έρευνα για κάθε μια συναλλαγή που εντοπίζουν προκειμένου, στο μέτρο του εφικτού, να στοιχειοθετήσουν ότι πρόκειται για εισόδημα από άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ελεγχόμενου.

Άλλος τρόπος
Όμως τώρα με βάση απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) που αποκάλυψε η εφημερίδα “Καθημερινή” ο έλεγχος αυτός μπορεί να εκταθεί ακόμα και σε 15ετία. Η Διεύθυνση απέρριψε προσφυγή φορολογουμένης η οποία ζήτησε την ακύρωση του ελέγχου και των προστίμων που της επιβλήθηκαν επικαλούμενη την απόφαση του ΣτΕ όμως ο έλεγχος διαπίστωσε ότι για τις ελεγχόμενες χρήσεις η φορολογούμενη δεν είχε υποβάλει φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση η νομοθεσία ορίζει ότι:

  • Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση στη φορολογία εισοδήματος ισχύει 15ετής παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία μπορεί να ελέγξει τις χρήσεις από το 2006 και εφεξής.
  • Εφόσον από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των φορολογικών αρχών εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που είχε δηλωθεί, ισχύει 10ετής παραγραφή. Τα συμπληρωματικά στοιχεία μπορούν να προέρχονται, για παράδειγμα, από τράπεζες του εξωτερικού, στις οποίες η φορολογική διοίκηση δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση.
  • Αντίθετα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ότι τα στοιχεία για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή, ανεξαρτήτως αν αυτά στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράταση της πενταετούς παραγραφής σε δεκαετή. Και αυτό καθώς οι ελεγκτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.
  • Επίσης, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή τα έντυπα και οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή, ισχύει επίσης η 10ετής παραγραφή.
    Οπως τονίζεται στην έκθεση της ΔΕΔ, «επειδή η προσφεύγουσα δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013 (οικ. έτη 2013 και 2014), το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου ή πράξεις καταλογισμού φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί “παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου, με την έκδοση και την κοινοποίηση της καταλογιστικής του φόρου πράξης” δεν ευσταθεί και απορρίπτεται ως νόμο και ουσία αβάσιμο».

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}