Εφορία: Από κόσκινο οι δαπάνες των φορολογουμένων

Εφορία: Από κόσκινο οι δαπάνες των φορολογουμένων

70 / 100

Εφορία: Η ολοκλήρωση και εκκαθάριση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σηματοδοτεί την έναρξη διευρυμένων διασταυρώσεων στα δηλωθέντα στοιχεία των φορολογούμενων, τα εισοδήματα τους αλλά και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν. Ουσιαστικά θέλει να διαπιστώσει εάν τα εισοδήματα τους είναι σε συνάρτηση με τα έξοδα τους.

Συγκεκριμένα, θα συγκρίνει τα στοιχεία που έχει λάβει ήδη και αφορούν ασφαλιστικά συμβόλαια, κόστος των νοσηλίων από ιδιωτικές κλινικές, δίδακτρα σχολείων, λογαριασμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ακόμα και τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και της ύδρευσης.

Παράλληλα, έχει στα χέρια της από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τους λογαριασμούς με ετήσια κίνηση μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων ευρώ, καθώς και τα χαρτοφυλάκια χρηματικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από τους ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά είναι δηλωμένα και προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, κληρονομιάς κ.λ.π ή εάν είναι προϊόν ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Με τον τρόπο αυτό οι ελεγκτές θα συνδέσουν το εισόδημα με τις δαπάνες. Για τις περιπτώσεις που από την πρώτη ανάγνωση των στοιχείων προκύψει ότι οι δαπάνες ήταν μεγαλύτερες από το εισόδημα, ήδη η εφορία τους έχει φορολογήσει με βάση τα τεκμήρια. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να ελεγχθούν ώστε να διαπιστωθεί η προέλευση χρηματικών ποσών.

Όσοι εντοπιστούν με αδήλωτα εισοδήματα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων. Σημειώνεται ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι ξεχνούν να δηλώσουν εισοδήματα από την αλλοδαπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ έχει στοιχεία :

Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων λαμβάνεται υπόψη:

– τα εμβάσματα από (προς) τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ

– οι καταθέσεις/αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις /αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών καθώς και

– οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ιδίου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ).

Για ποσά με υπόλοιπα όταν η συνολική αξία χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ.

Τα στοιχεία που έχει λάβει η φορολογική διοίκηση αφορούν χαρτοφυλάκια κινητών αξιών φυσικών προσώπων, με ημερομηνία 31/12 τόσο εκάστου έτους αναφοράς, όσο και του αμέσως προηγουμένου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ.

Το όριο των 200.000 ευρώ υπολογίζεται σε επίπεδο επενδυτή. Δηλαδή, εάν ένας επενδυτής έχει περισσότερα από ένα χαρτοφυλάκια με την ίδια ή και διαφορετική σύνθεση δικαιούχων, θα πρέπει η αξία αυτών να αθροίζεται συνολικά, αφού επιμεριστεί ισόποσα στους συνδικαιούχους το υπόλοιπο του εκάστοτε χαρτοφυλακίου, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν είναι μεγαλύτερο από το όριο των 200.000 ευρώ.

Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η “Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).

Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.

Των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας

Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία

Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

Οι δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οι δαπάνες ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}