Έρχεται σοκ και δέος: Και ο ΕΦΚΑ φουλάρει κατασχέσεις-πλειστηριασμούς

Έρχεται σοκ και δέος: Και ο ΕΦΚΑ φουλάρει κατασχέσεις-πλειστηριασμούς

efka
72 / 100

ΕΦΚΑ: Εντατικοποιείται η λήψη αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, σε βάρος των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να τους αναγκάσει να ενταχθούν σε ρυθμίσεις ή να αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν συσσωρεύσει.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τον ΕΦΚΑ έχει εκτοξευτεί στα 43,43 δισ. ευρώ, στο τέλος του περασμένου Ιουνίου και βαίνει αυξανόμενο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ειδικότερα, στο πεδίο της αναγκαστικής είσπραξης οι δράσεις που προγραμματίζονται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, για το επόμενο διάστημα είναι η επανεκκίνηση – μετά την μακρόχρονη περίοδο αναστολής λόγω των μέτρων για την διαχείριση της πανδημίας – της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας και την επιδίωξη της συμμόρφωσης των οφειλετών.

Ο στόχος παραμένει η έγκαιρη (εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ) λήψη αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ, με βάση την εξαγωγή αναλυτικών καταλόγων οφειλετών κατά των οποίων πρέπει άμεσα να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα (αρχεία στόχευσης για οφειλέτες που εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο.).

Οι εύκολοι στόχοι
Η αναγκαστική είσπραξη θα γίνεται βάσει των χαρακτηριστικών του χρέους με καθιέρωση κριτηρίων χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των οφειλών και στα αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνονται από το ΚΕΑΟ υπάρχει διαστρωμάτωση ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής.

Έτσι, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα. Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των 200.000 ευρώ).

Για το σκοπό αυτό, στη διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών με βάση το νέο Οργανισμό προβλέφθηκε ξεχωριστό τμήμα για την διαχείριση των μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή παρακολούθηση των οφειλετών αυτών και των μέτρων που λαμβάνονται.

Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα αξιολογείται το προφίλ του οφειλέτη.
Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι και η αξιοπιστία και η γενικότερη συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των τρεχουσών και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.

Παράδειγμα. Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού έναντι της οφειλής λαμβάνεται υπόψη υπέρ του οφειλέτη. Αντίθετα, η συνεχής ένταξη σε ρυθμίσεις και απώλεια αυτών αποδυναμώνουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη.

Σημαντική δράση είναι και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τη βιωσιμότητά τους.

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της κατηγοριοποίησης πρόκειται να αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό των οφειλετών στους οποίους θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση, δεδομένου ότι από την ανάλυση φαίνεται να μπορούν να ικανοποιήσουν το χρέος τους (δηλαδή έχουν βιώσιμες οφειλές και υψηλή ικανότητα αποπληρωμής).

Πόσο γρήγορα θα λαμβάνονται μέτρα
Πέραν της πάγιας στόχευσης για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο., θα ξεκινήσει πάλι και η συστηματική εξαγωγή αρχείων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των μέτρων και τον προγραμματισμό νέων ενεργειών. Τα εξαγόμενα αρχεία κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Αρχεία οφειλετών που εντάχθηκαν προ εξαμήνου στο ΚΕΑΟ, οι οποίοι εξαιρέθηκαν κατά την ένταξη λόγω ενεργής ρύθμισης, δικαστικής απόφασης, κ.λπ στους οποίους εφόσον τα χρέη παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα εντός μηνός.
  • Αρχεία οφειλετών που εντάχθηκαν προ έτους στο ΚΕΑΟ, οι οποίοι εξαιρέθηκαν κατά την ένταξη λόγω ενεργής ρύθμισης, δικαστικής απόφασης, κ.λπ στους οποίους επίσης, εφόσον τα χρέη παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα εντός μηνός.
  • Αρχεία οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση, στόχος η λήψη μέτρων εντός 75 ημερών από την απώλεια.
  • Αρχεία οφειλετών που αυξάνουν συνεχώς την οφειλή δημιουργώντας νέο χρέος κάθε μήνα, στόχος η λήψη μέτρων εντός μηνός.
  • Αρχεία συνυπόχρεων υπεύθυνων οφειλετών με προσωπική ευθύνη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στόχος η λήψη μέτρων εντός μηνός από την εξαγωγή του αρχείου.

Συγχρόνως, ενισχύεται η κεντρική παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των αδρανών εκπλειστηριασμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ ενώ στα δρομολογήθηκαν επίσης:

  • Η δημιουργία πρωτοκόλλου ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών υπό αναστολή υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και ανασχεδιασμός της κεντρικής παρακολούθησης των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης κατά των εν λόγω οφειλετών.
  • Η διερεύνηση σε επιχειρησιακό επίπεδο της επικείμενης κατάργησης εντός του 2023 του κωδικού πληρωμής «Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου» με χρήση του οποίου αποδίδουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα τα κατασχεθέντα ποσά καθώς και της αναγκαίας αντικατάστασής του με νέας μορφής κωδικό πληρωμής RF κατά το πρότυπο RI18.
  • Η προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών στην επιχειρησιακή περιοχή της παραγραφής οφειλών με σκοπό την συμμόρφωση του ΚΕΑΟ. στην υπ. Αρ. 1833/2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στη 10ετία, από την 20ετία.

 

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}